درباره ما

برند آلپاچی در زمینه محصولات پرمصرف بازار ایران از تولید تا عرضه را پشتیبانی میکند و امروزه با تمرکز بر چای ارتودکس ایران محصولات کیفی را از جنگل های هیرکانی- سیا همزگی تامين میکند. توسعه چای ارتدوکس و ارائه محصول مناسب ذائقه مردم ایران نتیجه تلاش تیم های مجرب این برند در زمینه های کنترل کیفی، تولید و تحقيق و توسعه است

چای ارتدوکس سیاهمزگی از جنگل های هیرکانی ایران

کارخانه چای سیاه مزگی از روش سنتی فرآوری شامل تمامی مراحل ،(Orthodox) چای چیدن تا خشک سازی استفاده می کند. این روش باعث شده تا پلی فنولیک های موجود در برگ چای حفظ شده و محصول نهایی سرشار از آنتی اکسیدان ، آنتی باکتريال و آنت یکاريوژنیک ها باشد. جنگل های هیرکانی قوس سبزی از زيست بوم را تشکیل می دهند که در غرب از کوه های قفقاز و در شرق از مناطق نیمه بیابانی جدا می شود. تاريخچه این جنگل های پهن برگ به ۲۵ تا ۵۰ میليون سال قبل باز می گردد. میراث جهانی این جنگل ها ۸۵۰ کیلومتر در راستای سواحل جنوبی دريای خزر امتداد مییابد گیاه چای این منطقه با وجود خاک غنی چند میليون ساله و حضور شبنم های کوهستانی با افزایش آمینواسیدهای موثر رو به رو شده که درنهایت با فرآوری ارتدوکس دارای سطح آنتی اکسیدان چشمگیری با پیچیدگی طعمی و رایح های منحصر به فرد می باشد.